Disclaimer voor www.arcaplex.nl

Arcaplex Spijkenisse BV (Kamer van Koophandel: 24169422), hierna te noemen Arcaplex, verleent u hierbij toegang tot www.arcaplex.nl ("de Website") de Arcaplex iPhone app ("de App") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.Arcaplex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website en de App is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Arcaplex spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arcaplex.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website pgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arcaplex nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Onze App wordt uit de Appstore gehaald. Alle prijzen en informatie op de App zijn niet langer actueel. Wij adviseren u voor het prijsoverzicht te kijken op de website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Arcaplex. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Arcaplex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.